Відкритий творчий конкурс з визначення розробника бренду і брендбуку для

міста Хмельницького

Паспорт стандартів системи візуальної ідентифікації бренду м. Хмельницького та його суміжних брендів


Правила застосування Паспорту стандартів системи візуальної ідентифікації бренду м. Хмельницького та його суміжних брендів


 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Положення про застосування Паспорту стандартів системи візуальноїідентифікації бренду м. Хмельницького та його суміжних брендів, (далі –Положення) визначає єдині організаційні вимоги і фінансові умови його застосування на офіційній і промоційній продукції міста Хмельницького, стилістику продукції, що виготовляється на замовлення або за підтримки Хмельницької міської ради.
  1.2. Положення розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про туризм».
  1.3. Положення поширює свою дію на виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, фізичних та юридичних осіб всіх форм власності м. Хмельницького (далі - суб’єкти брендування).
  1.4. Основні поняття:
  - Паспорт стандартів системи візуальної ідентифікації бренду м. Хмельницького та його суміжних брендів (далі - брендбук) – це детальна інструкція з використання всіх розроблених елементів бренду (додаток 1);
  - елементи бренду - логотип, фірмовий шрифт, фірмові кольори, гасло тощо, описані у брендбуці;
  - брендування - використання елементів бренду на офіційній та промоційній продукції міста Хмельницького;
  - офіційна та промоційна продукція міста Хмельницького – продукція, що виготовляється суб’єктами брендування;
  1.5. Логотип не замінює офіційну символіку міста (герб і прапор).
 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ2.1. Метою Положення є встановлення порядку застосування розробленихелементів бренду у формуванні позитивного сприйняття міста Хмельницькогосеред містян, громадян України та іноземних громадян завдяки уніфікації візуалізованих офіційних та промоційних матеріалів, формування цілісного іміджу міста Хмельницького для презентації в Україні та за її межами.

  2.2. Завдання:
  - уніфікація візуалізованих офіційних та промоційних матеріалів;
  - формування корпоративної культури міста, сприйняття та ретрансляція її міською громадою;
  - регламентація правильного та ефективного використання елементів
  бренду.
 3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ БРЕНДБУКУ3.1. Технічний та консультаційний супровід застосування брендбукуздійснюється Комунальною установою Хмельницької міської ради «Агенціярозвитку Хмельницького» (далі — «Агенція»).

  3.2. Брендування офіційної та промоційної продукції міста здійснюється відповідно до положень брендбуку.

  3.3. Суб’єкти брендування мають право здійснювати брендування на безоплатній основі за умови погодження макетів з Агенцією:
  - макет в електронному вигляді надсилається на електронну скриньку Агенції - [email protected];
  - погодження макету або надання письмової консультації з його редагування здійснюється на безоплатній основі у термін, що не перевищує три робочі дні.

  3.4. Рекомендується використовувати елементи бренду під час проведення зустрічей, презентацій, інших заходів, на афішах подій, поліграфічній та мультимедійній продукції, зокрема:
 • - як елемент святкового оформлення міста під час державних та міських свят, урочистих церемоній (фестивалі, конкурси, виставки тощо);
 • - на Почесних відзнаках, грамотах, вітальних листах;
 • - на сувенірній продукції;
 • - на поліграфічній продукції, презентаційних матеріалах;
 • - в елементах навігації, вивісках;
 • - у рекламних цілях: на афішах, соціальній рекламі та ін.;
 • - в дизайні веб-сторінок та мобільних додатків.

Мета та завдання конкурсу


Відкритий творчий конкурс з визначення розробника бренду і брендбуку для міста Хмельницького спрямований на формування корпоративної культури міста, просування позитивного іміджу міста в Україні та за кордоном, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу міста.

Умови проведення конкурсу


 1. У Конкурсі можуть брати участь всі громадяни України, незалежно від місця проживання чи сфери занять, або агенції чи компанії, що спеціалізуються на брендингу, маркетингу, дизайні, рекламно-інформаційних послугах.

 2. Прийом конкурсних робіт триває до 05.02.2018.

 3. Конкурсна робота має включати наступні елементи:

 4. 1. Письмове обґрунтування щодо змісту концептуальної ідеї бренду (концептуальна пропозиція) – до 1 сторінки А4 у форматі Microsoft Power Point або PDF.

 5. 2. Графічне зображення логотипу (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення) у вигляді презентації Microsoft Power Point або PDF роздільною здатністю не менше 600 dpi з таким змістом:

  1. логотип міста двома мовами (українська, англійська);
  2. кольорові рішення (відтворення в кольоровому, монохромному, рельєфному виконанні);
  3. приклади використання логотипу як на великих рекламних площах, так і на сувенірній продукції;
  4. приклади відображення в інших формах стосовно конкретних тем (в динамічній айдентиці).

 6. 3. Гасло

  1. має відображати описані переваги для цільових аудиторій (Додаток 3 Положення);
  2. має легко читатися, не містити важких для вимови слів та абревіатур;
  3. не може містити жодних політичних або релігійних мотивів, комерційних посилань;
  4. має бути унікальним, не відтворювати гасла інших міст, територій, комерційних брендів;
  5. має бути лаконічним.

 7. Концептуальна ідея, логотип та гасло мають відображати образ міста, сформований за результатами стратегічної бренд-сесії та Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року (див. Додаток 3 Положення).

 8. Конкурсні роботи мають супроводжуватися заявою (Додаток 4 Положення), підписаною автором роботи, про згоду у разі перемоги на укладання договору про передачу Хмельницькій міській раді виключних майнових авторських та суміжних прав на логотип та гасло.

 9. На конкурс не допускається подання логотипів, гасел, права інтелектуальної власності на які (елементи яких) належать іншим власникам.

 10. Конкурсні роботи з позначкою «Відкритий творчий конкурс на визначення розробника бренду і брендбуку для міста Хмельницького» надсилаються на електронну пошту [email protected].

 11. Фіналісти першого етапу конкурсу отримують по 5000,00 грн. (П’ять тисяч гривень) премії від організаторів конкурсу.

 12. Переможець конкурсу отримує диплом та контракт на суму 50000,00 грн. (П’ятдесят тисяч гривень) на розробку повноцінного брендбуку.


«Я хочу побачити картинку, побачити своє місто. Це мені має сподобатися з точки зору змістового наповнення, кольорової гами, так, щоб рука сама тягнулася проголосувати».

Хмельницький міський голова
Олександр Симчишин

"Бренд має бути впізнаваним, зрозумілим для інвестора, подавати йому сигнал: місто комфортне та інвестиційно привабливе. Також бренд має бути близьким, зрозумілим, рідним самим хмельничанам".

Директорка Агенції розвитку міста
Леся Герасимчук

Основні посилання


Бренд сесія


Агенція розвитку міста


м. Хмельницький, вул. Гагаріна,3

[email protected]